INFORMATION

2018-02-23 17:19:00

Q : การจัดทำระบบ HSSS นี้ได้พูดคุยและตกลงกันทั้ง 6หน่วยงานแล้วหรือไม่

A : ได้พูดคุยและหาข้อผิดพลาดต่างๆของระบบแล้ว อยู่ในช่วงทดลองเชื่อมโยงข้อมูล ณ ตอนนี้ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

 

Q : จะเชื่อมโยงไปถึงกรมศุลกากรใหม

A : ณ ตอนนี้ยังไม่เชื่อมไปถึงกรมศุลกากร แต่ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันได้

 

Q: ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ของ ระบบ HSSS จะต้องใช้ Tax ID ของสรรพกร ในการดึงข้อมูลของลูกสมาชิกหรือเปล่า

A : ใช่ ต้องใช้ Tax ID ของสรรพกร ในการสมัคร

 

Q : หลังจากสมัครแล้ว ระบบจะใช้ระยะเวลากี่วันในการตอบรับการเป็นสมาชิก

A : ประมาณ 3 วัน ในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

 

Q : ระบบ HSSS เป็นระบบที่ กรมโรงงานดูแลเองใช่ใหม

A : ไม่ใช่  ระบบ HSSS คือศูนย์ข้อมูลที่ทาง 6หน่วยงานจะเข้ามาดึงข้อมูลที่ทางผู้ประกอบการยื่นไว้ไปตรวจสอบ แล้วจะแจ้งกลับทางผู้ประกอบการผ่านระบบ HSSS เท่านั้น