สิ่งพิมพ์ของ GUIDEBOOK ในการนำเข้าวัตถุอันตรายเข้ามาในประเทศไทย

 

หนังสือคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนของสารอันตรายที่จะนำเข้าประเทศไทย จะมีการตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม จาก บริษัท JOHO KIKO จำกัด,โตเกียว

 

ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจอย่างชัดเจนของขั้นตอนการนำเข้าที่มีความซับซ้อนกับภาษาอังกฤษง่ายๆโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ที่อยู่ในประเทศไทย

 

 

 

ผู้เขียน

Associate Professor Dr. NoppapornPanich รศ.ดร นพภาพร พานิช

รองศาสตราจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

เชี่ยวชาญในสาขาเคมีและสิ่งแวดล้อม

 

SANGSANT PANICH (Ph.D.) ดร.แสงสันต์ พานิช 

ที่ปรึกษาอิสระ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม

อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร,กุมภาพันธ์ 2544-พฤศจิกายน 2545

 

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ JOHO KIKO Co., Ltd. ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าเนื้อหาหรือซื้อได้ที่;

http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC150303.php 

 

ปัจจุบันเว็บไซต์ของ JOHO KIKO เป็นใช้ได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น เว็บไซต์ภาษาอังกฤษขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

 

ส่วนลดพิเศษ

ผู้อ่านที่ต้องการซื้อหนังสือ โดยทาง HS-TECH ใช้แบบฟอร์มเฉพาะ ให้ส่วนลดราคาพิเศษ

จากราคาปกติ 20,000 JPY + ภาษี
ราคาส่วนลด: 16,000 JPY + ภาษี

 

กรุณาติดต่อ Mr. Hashimoto ประธานบริษัท HS-TECH Engineering Co., Ltd. เมื่อคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ HS-TECH เป็นผู้วางแผนสำหรับสิ่งพิมพ์นี้

อีเมล: shinya_h@hstecheng.com 
โทรศัพท์: +66(0)91 545 4896